Onderlinge Volleybal Kompetitie

De OVK organiseert al vele jaren een volleybal dorpencompetitie in Friesland. Op deze site kunt u vinden welke teams er mee doen, de poule-indeling, de tussen- c.q. eindstanden, de spelregels die de OVK hanteert en nog enige andere zaken. Indien er belangstelling is om mee te gaan doen neem dan even contact op met het bestuur, nieuwe teams zijn altijd welkom.