Nieuws

Dinsdag 25 januari is er wederom een persconferentie geweest waarin kenbaar gemaakt is dat de sportwedstrijden weer door kunnen gaan. Wij als bestuur van de OVK hebben besloten om dit seizoen uit te spelen, zonder competitie. Dit houdt in dat de wedstrijden in het seizoen 2021-2022 niet mee tellen voor degradatie of promotie. Voor aankomende seizoen gaan we kijken of het weer mogelijk is om een volledige competitie.

Eindelijk is het zo ver dat we een eindfeest mogen houden, en dat zal dan ook gebeuren! Op 23 april a.s. zal het eindfeest plaatsvinden in Glinstrastate te Burgum, met 20:00 als aanvangstijd.
Elk contact persoon van elke vereniging heeft hierover een mail ontvangen.

Ook ieder jaar is er weer een ledenvergadering, waarbij een tweetal afgevaardigden van een vereniging de vergadering bijwonen en hierbij kunnen mee praten over het aankomende seizoen.
Dit jaar zal dat op 30 juni, om 20:00 in de Maskelyn te Hurdergaryp zijn.

Op deze link (klik hier) staat de meest recente informatie.

Het OVK bestuur,

Melle, Trynke, Klaske, en Douwe