Spelregels

Regels / richtlijnen van de onderlinge volleybal kompetitie OVK

 • Elke vereniging benoemt een contactpersoon, die de verbindingen onderhoudt tussen de commissie OVK en het bestuur c.q. de spelers van de vereniging.
 • Deze contactpersoon ontvangt ruimschoots voor de aanvang van het komende seizoen een lijst met namen, adressen en telefoonnummers van alle contactpersonen. Verder een lijst met deelnemende teams, een wedstrijdschema en een aantal wedstrijdbriefjes.
 • De contactpersonen houden zich zoveel mogelijk aan het wedstrijdschema.
 • Zij nemen contact op het de tegenstander en maken duidelijke afspraken over de wedstrijddata.
 •  Afzeggen van wedstrijden is slechts bij overmacht mogelijk b.v. dichte mist, gladde wegen, Elfstedentocht e.d.
 • Indien de wedstrijd niet gespeeld wordt zal de uitslag indien dit niet van invloed is op promoveren uit de stand worden gelaten. Indien het benadeelde team kampioen zou kunnen worden, kunnen de punten alsnog toegekend worden eea. ter beoordeling van de commissie.
 • Misbruik kan worden bestraft. De commissie behoudt zich het recht voor wedstrijdpunten in mindering te brengen. De uitgestelde wedstrijd zal alsnog gespeeld moeten worden.
 • De thuisspelende ploeg dient te zorgen voor: Een bekwame scheidsrechter, een goede teller, een zichtbaar telbord en een goedgekeurde wedstrijdbal.
 • De thuisspelende ploeg zorgt voor een bakje koffie / glaasje fris in de pauze.
 • Beide ploegen dienen het uitslagenbriefje/de uitslag zo spoedig te mailen naar het wedstrijdsecretariaat. (Zie ook tekst verzending uitslagen)
 • In sommige zalen moeten de spelregels worden aangepast. De thuisspelende ploeg dient voor de wedstrijd de tegenstanders hiervan in kennis te stellen.
 • De wedstrijd bestaat in principe uit 7 sets. Elke gewonnen set geldt voor één wedstrijdpunt.
 • Per set is één time-out toegestaan. Een tweede mag, mits vooraf door beide aanvoerders hierover een afspraak is gemaakt.
 • Tijdens de set is geen wissel toegestaan, uitgezonderd bij blessures.

 

 • Libero speler (verdedigende achterspeler) is toegestaan, mits van te voren met de tegenpartij en de scheidrechter overeengekomen. De libero moet wel herkenbaar zijn.
 • De bezoekende ploeg begint de serveren, de volgende sets om en om.
 • Opslag over de gehele achterlijn en eventuele 2eopslagpoging is toegestaan, tenzij bij de 1e opslagpoging de bal niet geraakt is.
 • De opslag mag via de netrand gespeeld worden, niet via de antenne.
 • Iedere scorende actie levert een punt op, ongeacht wel of geen opslag.
 • De bal mag door elk lichaamsdeel bespeeld worden, mits het contact kort is, niet voetballen (schoppen naar de bal). Dit ter beoordeling aan de scheidrechter.
 • De 1eopslagbal mag bovenhands gespeeld worden.
 • Iedere wedstrijd bestaat uit 7 sets: 7 sets van maximaal 25 punten (hoeft geen 2 punten verschil).
 • Spelers (sters) van een hoger spelend team kunnen niet invallen in een lager spelend team. In noodgevallen (en in overleg met de aanvoerder van de tegenstander) kan hiervan worden afgeweken. Dan nog zullen de spelers (sters) van het lager spelende team voorrang hebben bij de wedstrijden en niet als bankzitter kunnen fungeren.
 • De scheidsrechter kan niet tegelijkertijd coach zijn.
 • De commissie zal regelmatig tussenstanden op de website bekend maken.  Daartoe is het wenselijk om de wedstrijduitslagen regelmatig op te sturen naar het wedstrijdsecretariaat.
 • In alle niet voorziene gevallen beslist de commissie (vaak in overleg met de contactpersonen.)