Uitslagen

De werkwijze met briefjes blijft grotendeels intact, er zijn gekleurde uitslagenbriefjes die worden ingevuld en ondertekend door de aanvoerders.

A.u.b. graag duidelijk invullen!

De briefjes worden door de thuisspelende aanvoerder meegenomen en hij bewaart ze.

Beide teams sturen vervolgens een mail met de uitslag naar het volgende mailadres:

        ovkuitslagen@hotmail.nl

In de mail wordt vermeld:

– de datum van de wedstrijd

– de poule waarin gespeeld wordt

– de naam van de uit- en thuisspelende teams

– de uitslag

Meer is niet nodig. Deze mail wordt binnen een week, nadat de wedstrijd heeft plaatsgevonden, verzonden.


 

De wedstrijdsecretaris verzamelt alle uitslagen. Zij checkt of beide uitslagen overeenkomen, en is dat het geval wordt de uitslag vermeld in het uitslagenoverzicht.

Indien de uitslagen niet overeenkomen, zal zij via de mail contact opnemen met de thuisspelende aanvoerder met het verzoek alsnog het briefje met de uitslagen op te sturen zodat de enige juiste uitslag geregistreerd kan worden.

Alle uitslagenbriefjes dienen aan het eind van het seizoen in één keer verzonden te worden aan de wedstrijdsecretaris:

Nynke van Dijk

Tiltsjedyk 19

9031 XL  Boksum


In geval er niet van beide teams een mail is binnengekomen maar wel van één zal deze als uitslag geregistreerd worden.

Ingeval er een ongelijke uitslag wordt doorgegeven door beide teams en het wedstrijdbriefje is zoekgeraakt zal de uitslag van het uitspelende team worden gehanteerd.

Het thuisspelende team is verantwoordelijk voor het wedstrijdbriefje!