Competitie

De tweede seizoenhelft werd altijd besloten met een slottoernooi, welke in de beginjaren in een of twee sportzalen werd gehouden, later in de Frieslandhal en de Trije te Franeker. De laatste jaren is dit toernooi door gebrek aan belangstelling helaas niet door gegaan.

Wel wordt elk jaar de kompetitie feestelijk afgesloten d.m.v. een feestavond met als hoofdthema het bekendmaken van de kampioenen en de standen. Het geheel wordt omlijst door een grote verloting en life-muziek. De organisatie van de feestavond is in handen van het bestuur indien mogelijk in samenwerking met één of meerdere verenigingen.

Eind mei, begin juni roept het bestuur de verenigingen bij elkaar voor de jaarvergadering. Men bespreekt met de vertegenwoordigers van de verenigingen de aanmeldingen van nieuwe teams, eventuele voorstellen worden behandeld en met elkaar worden de indelingen van de poules voor het komend seizoen samengesteld. Tevens worden bestuursverkiezingen gehouden.