Regels en info

Er zijn een aantal regels die wij als OVK hanteren, zodat de competitie zo goed mogelijk kan verlopen. Hieronder staan een aantal regels in het kort vermeld.
Voor een volledig overzicht van de regels en informatie, kun je “deze pagina” bezoeken.

1) Onze wedstrijden bestaan uit 7 sets, met na de 4e set een korte pauze voor koffie en/of thee. De sets gaan tot 25 punten, zonder 2 punten verschil.
2) De contactpersoon van de vereniging regelt de eigen wedstrijden.
3) De contactpersoon kan voor het nieuwe seizoen de aanvraag van gegevens doen bij het bestuur van OVK.
4) De contactpersonen houdt contact met de andere contactpersonen en het bestuur van de OVK.
5) Afgezegde wedstrijden moeten worden ingehaald waar mogelijk.
6) De thuisspelende ploeg zorgt voor een scheidsrechter, puntenteller, telbord, wedstrijdbal, koffie en thee.
7) Per set één time-out.
8) Libero spelers zijn toegestaan, mits vooraf afgesproken, en herkenbaar in het veld.
9) De opslag mag vanaf de gehele achterlijn, en een eventuele 2e opslag poging is toegestaan*
10) Elk punt wordt geteld, ongeacht opslag.
11) De bal mag met ieder lichaamsdeel gespeeld worden, mits het contact kort is**
12) Spelers van een hoger spelend team kunnen niet invallen bij een lager spelend team. In uitzonderingsgevallen is dit mogelijk, maar zullen de invallende spelers geen voorrang krijgen op het spel.
13) De scheidsrechter kan niet tegelijkertijd de coach zijn.

Mocht je nog vragen hebben over de competitie, neem dan contact op via bestuurovk@hotmail.nl.
Wil je jouw team aanmelden om mee te doen met de competitie, kun je hier het aanmeld formulier vinden.

In dit document kun je een uitgebreider overzicht van de regels vinden.

* Dit is alleen toegestaan wanneer de bal achter de opslaande speler valt.
** De scheidsrechter bepaald of de bal met de voet gespeeld mag worden of niet.